Ouder Communicatie

Mailen met respect.

Ik kan ouders goed ondersteunen bij hun communicatie.
In iedere relatie is communicatie een van de belangrijkste onderdelen.
Zo ook bij gescheiden ouders.
Zij hebben het onderlinge contact nodig omdat er regelmatig afgestemd moet worden over de dingen die rond hun kinderen spelen.
Woorden komen vaak harder over op papier, je kunt ze niet nuanceren, dat wat je in een gesprek wel zou kunnen.
De mail-app-sms-facebook contacten met elkaar kunnen een bron van ergernis zijn. Elkaar niet begrijpen, verstaan of juist toch nog een sneer neerschrijven uit nijd. Het kan maken dat conflicten opvlammen. Communicatie zou verbindend moeten zijn maar in sommige gevallen zorgt het voor verwijdering, irritatie en conflicten.

Het meelezen van de mails , het ‘neutraliseren’ van de mails door middel van tips, kan rust geven.
Na een intake kan ik een afgesproken periode jullie mail meelezen en tips geven.
Ik lees mee en geef adviezen in het belang van jullie kind, meerzijdig en niet oordelend.