Crea KIES

creakiesboe
creakiespapiermaken

Crea KIES voor kinderen!

Creatief je gevoel uiten!

De scheiding van je ouders is een ingrijpende gebeurtenis. Zowel voor volwassenen als voor een kind. Niet alle kinderen willen praten over wat hen bezighoudt rond de scheiding van hun ouders.
Crea KIES is ontwikkeld om kinderen met elkaar te laten ervaren dat je er niet alleen voor staat, dat het belangrijk is om met anderen over je emoties te praten en dat de verbinding met je vader en moeder blijft bestaan.
Crea KIES helpt bij de verwerking van lastige gedachten en gevoelens. Op een speelse, creatieve manier.
Je hebt geen ervaring of talent nodig, iedereen is creatief en welkom.

Bij Crea KIES gaan we al pratend en al doende aan de slag.
Tijdens de eerste bijeenkomst zijn we aan het praten over de scheiding en doen we spelletjes, allemaal gericht op prettig voelen in de groep, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.
In de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag. We gaan zelf papier maken, het formaat van een kaart. Je mag zelf bepalen voor wie en hoeveel.
De derde en vierde bijeenkomst gaan we met elkaar de kaart versieren met behulp van de drukpers. Er gaat geïnkt en gedrukt worden.
Tijdens de bijeenkomsten zullen er verschillende onderwerpen rond de scheiding besproken worden.
De vijfde bijeenkomst is met je vader en moeder en mag je, samen met mij, aan je ouders laten zien wat je gedaan en gemaakt hebt.
Als een kind met plezier werkt geeft dit ontspanning en beweging, ook innerlijk, en komt een veranderings- of verwerkingsproces op gang.
Plezier in het ‘werken’ geeft energie en zelfvertrouwen.
Crea KIES is voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar. We komen 4 keer anderhalf uur bij elkaar, en één keer samen met je ouders.

Tot Crea KIES!

creakiesspin
creakiesslak