Kindbehartiger

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, hun te ondersteunen en om hun stem te vertalen richting ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, met als doel dat ieder kind, ondanks de rouw en het verdriet, met een vertrouwd en veilig gevoel verder kan na de scheiding.

Ouders zijn in beginsel altijd verantwoordelijk voor hun kind. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen, waardoor het kind niet lekker in zijn vel zit of het gevoel heeft in de knel te zitten.
Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig zijn goed te luisteren naar de wensen van je kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat zijn of haar wensen worden meegenomen ten aanzien van de scheiding en ook over hoe de toekomst eruit zal gaan zien.
Soms wil het kind niet met de ouders praten of is er sprake van een juridische procedure. Het kan voor kinderen soms knap lastig zijn om bij hun ouders aan te geven wat hun wensen zijn of waar ze last van hebben. In al deze gevallen kan een Kindbehartiger helpen.
Een neutrale plek waar ieder kind gezien en gehoord wordt.

De Kindbehartiger praat (al spelenderwijs) met kinderen van verschillende leeftijden. Zij is bekend met de ontwikkelingsfasen van kinderen en heeft ervaring bij alles wat bij een scheiding komt kijken, zo ook het juridisch speelveld. De Kindbehartiger werkt samen met het sociale netwerk o.a. familie en professionals, zoals advocaten, mediators, scheidingscoaches en de jeugdhulpverlening.
Zo beweegt de Kindbehartiger zich als sleutelfiguur rondom het kind en weet de Kindbehartiger steeds maatwerk ondersteuning te bieden, passend bij het kind.

Een Kindbehartiger kan op verschillende momenten helpen.
Wanneer net is besloten om uit elkaar te gaan, en hierbij ondersteuning nodig is bijvoorbeeld over de scheidingsboodschap die nog verteld moet worden.
Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijd(je) uit elkaar zijn maar er zich er problemen voor doen. Wanneer het niet lekker in zijn vel zit, of als ouders zich afvragen; gaat het wel goed met mijn kind?
Of wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan. De Kindbehartiger kan samen met het kind het gesprek voorbereiden of de brief voorbereiden voor de rechter.
Of wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw willen opbouwen.
Of de Kindbehartiger kan helpen in de communicatie tussen het kind en de ouders.
Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor het kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning.
Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.