KIES

Cursus "KIES"
Spel- en praatgroep voor Kinderen In Echtscheiding Situatie voor kinderen van 8-12 jaar

Spelen & delen
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze.
Het kan dan ook zeer verschillend zijn hoe kinderen hiermee omgaan.
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen (8-12 jaar) de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden m.b.t. de scheiding.
Onder leiding van een speciaal opgeleide KIES-coach komen kinderen 8 x 1 uur bij elkaar.
Middels creatieve (spel) werkvormen gaan we aan de slag. Voor de ouders is er een algemene informatie- en evaluatiebijeenkomst.

Voor informatie, startdatum en vragen:

Ingrid Rombouts;

06-11201995 of

ingridrombouts@tele2.nl