Omgangsbegeleiding

kies 1

De omgangsbegeleiding is ontwikkeld vanuit de gedachte dat meteen hulp bieden aan kinderen en ouders in het begin van een scheiding veel problemen kan voorkomen.

Het doel is om afspraken rondom de omgangsregeling en ouderschapsplan meer kans van slagen te geven.
Bij KIES-omgangsbegeleiding kunnen kinderen samen met lotgenoten hun emoties, gedachten en zorgen delen, elkaar tips geven en handvatten krijgen hoe ze kunnen omgaan met alle veranderingen en de scheiding van hun ouders.

Naast eigen beleving, wordt de omgangsregeling besproken en geleerd hoe te communiceren met hun ouders over wat voor hen moeilijk of onduidelijk is.

Na de bijeenkomsten worden de ouders geïnformeerd met tips en adviezen over het kind en voor de omgangsregeling.

KIES omgangsbegeleiding is er voor kinderen, jongeren van vier tot 18 jaar van wie de ouders aan het scheiden zijn. Er zijn vier bijeenkomsten van 1 uur. De groepjes bestaan uit 4-5 kinderen. In de bijeenkomsten wordt gewerkt met spel, gesprek en creatieve werkvormen. 

Ouders worden vooraf geïnformeerd over het doel van KIES Omgangsbegeleiding voor de kinderen en achteraf wordt met hen besproken of er bijzondere aandachtspunten zijn waar zij als ouders rekening mee kunnen houden.
Ook wordt met hen bekeken of het ouderschapsplan, zoals ze dat in gedachten hadden, voldoende aansluit op de behoefte en mogelijkheden van de kinderen.
De advocaat, mediator of echtscheidingsbemiddelaar kan de KIES-coach inhuren.