Home

cropped-logo-praktijk.jpg

In Praktijk Ingrid Rombouts zijn kinderen en ouders welkom met allerlei vragen over Scheiden. Ik bied ondersteuning aan kinderen (en hun ouders) die een scheiding meemaken of mee hebben gemaakt. Ik luister naar ze en laat hun stem horen. Dit kan zijn over hoe het gaat met het kind, hoe ga ik om met de nieuwe situatie, hoe zeg ik wat ik wil tegen papa en mama, tot het advies geven over juridische aspecten.
Het gesprek voorbereiden met de rechter kan ook een onderdeel van de ondersteuning zijn.
Met ouders praat ik over hoe en wanneer ze de kinderen kunnen vertellen dat papa en mama gaan scheiden en hoe ze hun ouderschap en de opvoeding in een gescheiden situatie vorm kunnen geven.
Ik bied begeleiding bij het maken van een ouderschapsplan, desgewenst neem ik hierbij de wensen van de kinderen mee. (KIES omgangsbegeleiding)
Over de opvoeding in twee huizen, waar ook weer nieuwe partners en kinderen kunnen zijn, kan ik advies en tips geven. De individuele ondersteuning start met een intakegesprek met beide ouders, apart of samen. Hierna ga ik in gesprek met het kind en kijk wat het nodig heeft om zich weer wat prettiger te kunnen voelen.
Deze ondersteuning verloopt in overleg met het kind en de ouders. Groepsbegeleiding wordt geboden in de vorm van KIES (Kinderen In EchtscheidingsSituatie) dit is een spel- en praatgroep.
KIES omgangsbegeleiding is voor kinderen waarvan de ouders gaan scheiden of net gescheiden zijn en hun mening in het ouderschapsplan opgenomen kan worden.
Ik kies ervoor om met kleine groepjes (4-5 kinderen) te werken, omdat het kind dan beter tot zijn recht kan komen.
CREA-KIES is een cursus voor de kinderen, waarin we papier gaan maken en versieren/drukken. Het eindresultaat zal uiteindelijk met de ouders gedeeld worden.

De begeleiding is altijd op maat en in overleg met kind en ouders.

29d11dc[1]
missen pappa mamma
kies 2

De CREA KIES groepen starten regelmatig. Voor informatie mail naar ingridrombouts@tele2.nl

Lees meer over CREA KIES